NOTA PRAWNA

LC Corp S.A. dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny powinna być jednak świadoma, że zawarte na nich wiadomości mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony ponosi Użytkownik. W żadnym przypadku LC Corp S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.retroofficehouse.pl.

Copyright LC Corp S.A.
KRS 0000253077, Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
NIP 899-25-62-750
Wysokość kapitału zakładowego 447.558.311,00 PLN (opłacony w całości)